Uputstvo za ublažavanje mjera – Auto-škole

Ove se preporuke odnose na provođenje mjera prilikom pružanja usluga edukacije polaznika teoretske i praktične nastave u auto-školama.

Preporuke uključuju poštovanje mjera:

 • Lične higijene-higijene ruku
 • Higijene radnog prostora (objekta/učionica u kojima se obavlja teoretski dio nastave i vozila u kojem se obavlja praktični dio nastave)
 • Fizičke distance
 • Respiratorne higijene i lične zaštitne opreme

Lična higijena-higijena ruku instruktora i polaznika

Redovno održavajte higijenu ruku. Кad god je moguće, perite ruke sapunom i vodom u trajanju od 20 sekundi. Ako to nije moguće, koristite dezinfekciona sredstva koja sadrže 70% alkohola. Operite ruke prije ulaska u vozilo, nakon izlaska iz vozila, nakon postupaka čišćenja vozila ili kad su ruke vidljivo uprljane, te u ostalim preporučenim situacijama (poslije toaleta, prije jela, poslije brisanja nosa…). Dezinfekciono sredstvo mora biti na raspolaganju na ulazu u vozilo, a pri ulazu u vozilo potrebna je dezinfekcija ruku (instruktora i polaznika).

Važne napomene:

 • Preporučeno je da se prije korištenja dezinficijensa, ruke operu sapunom i toplom vodom, naročito ako su vidljivo zaprljane (postupak pranja traje najmanje 20 sekundi).
 • U slučaju da nema mogućnosti pranja ruku sapunom i vodom, potrebno ih je dezinfikovati dezinficijensom za ruke.
 • Sredstvo za dezinfekciju potrebno je nanijeti na suhe i čiste dlanove u količini od 1 do 2 mL (obično jedan potisak, ili prema uputama proizvođača).
 • Dlanove i područje između prstiju potrebno je protrljati dok se ne osuše, a sredstvo nije potrebno isprati.
 • Potrebno je voditi brigu o dostatnoj upotrebi dezinficijensa za ruke te se obavezno javiti nadređenom radniku u slučaju da je u dozatoru preostala manja količina sredstva za dezinfekciju, kako bi se osigurao novi.

Higijena radnog prostora (objekta/učinoca u kojima se obavlja teorestki dio nastave i vozila u kojem se obavlja praktični dio nastave)

Neophodno je da vodite evidenciju o poštovanju preporuka i o zdravstvenom stanju zaposlenih na licu mjesta za svaki radni dan.

Trebate poštovati dobre higijenske prakse i već utvrđene standarde koji se primjenjuju na Vaše područje rada (higijena ruku i respiratorna higijena, dosljedno nošenje zaštitne maske i održavanje udaljenosti od najmanje 1,5 – 2 metra te izbjegavanje nepotrebnog bliskog kontakta s ljudima).

Na ulazu u objekat neophodno je postaviti jasne i vidljive poruke u vezi sa zahtjevima zdravstvenog stanja klijenata prije ulaska u objekat, ličnom zaštitnom opremom i načinom postupanja u objektu i poštovanju rastojanja fizičke distance.

Za sve zaposlenike i posjetioce neophodno je postaviti informacije o načinu provođenja lične higijene i osigurati pristup toploj vodi, tečnom sapunu i osigurati dostupnost dozatora za dezinfekciju ruku, na više mjesta u prostoru.

U prostorijama za odmor zaposlenika treba osigurati dovoljno prostora, a stolove i stolice razmaknuti. Pri boravku je potrebno zadovoljiti kriterijum fizičke udaljenosti od 1,5 do 2,0 metra te izbjegavati istovremeni odmor prevelikog broja zaposlenika.

Vrijeme odmora treba ograničiti na maksimalno 15 minuta ako dvije osobe istovremeno koriste vrijeme za odmor, međutim ako više zaposlenika borave u istom zatvorenom prostoru predviđenom za odmor preporučuje se da vrijeme za odmor ne koriste istovremeno.

Održavajte prostor objekta/učionica u kojima će se obavljati teoretski dio nastave za polaznike na sljedeći način:

 • U predulazu, prostoru za boravak klijenata, na svakom stolu, u predprostoru u toaletu, pultovima za plaćanje usluga te u radnom prostoru nužno je na raspolaganje staviti dozatore sa dezinfekcionim sredstvom (na bazi alkohola u koncentraciji ne manjoj od 70 %).
 • Sjedeća mjesta u prostoru objekta rasporediti tako da je omogućena fizička udaljenost od 1,5 m do 2,0 m između dvije osobe.
 • Neophodno je obezbijediti adekvatnu prirodnu ventilaciju.
 • Ukoliko koristite vještačku ventilaciju, onda to ne smije biti vještački način ventilacije koji vrši recirkulaciju vazduha, već tip ventilacije koji uduvava čist vazduh.
 • Na ulazu, u objektu, i na izlazu iz objekta postavite dezinfekciono sredstvo za ruke, a na ulazu u objekat i dezinfekcionu barijeru za noge.
 • Poslije svakog teoretskog časa neophodno je obezbijediti razmak između dva teoretska časa od 30 minuta kako bi se izvršila dezinfekcija svih radnih površina, kvaka, stolica, podnih površina i izvršilo provjetravanje prostorije
 • Način čišćenja i dezinfekcije u radnom prosotoru možete detaljno pogledati u uputstvu na sajtu JZU Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske:

Uputstvo za provođenje čišćenja i dezinfekcije površina i prostora u objektima

Održavajte higijenu svoje radne okoline – vozačkog mjesta i kabine automobila u kojima će se obavljati praktični dio nastave za polaznike na sljedeći način:

 • svakodnevno, nekoliko puta dnevno trebate prebrisati površine sa sredstvom za dezinfekciju površina.
 • posebno obratite pažnju na površine koje se često dodiruju rukama kao što su kvake na vratima, volan, radna ploča automobila, upravljači za podešavanje sjedišta, retrovizor, pojas.
 • za prebrisavanje možete koristiti sredstva na bazi hlora ili 70% alkohol.

Način detaljnog čišćenja i dezinfekcije vozila možete detaljnije pogledati u uputstvu na sajtu JZU Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske:

Uputstvo za dezinfekciju i sredstva javnog prevoza i drugih vozila

Fizička distanca

 • Izbjegavajte bliske kontakte sa klijentima.
 • Obezbijedite razmak u prostoru za teoretsku nastavu od 1,5 do 2 metra između polaznika.
 • Vidljivo obilježite mjesto na koje svaki polaznik treba da sjedne.
 • Prilikom ulaska u prostor za teoretsku nastavu obezbijedite razmak između polaznika u redu za čekanje od 1,5 do 2 metra.
 • Obilježite prostor u mokrom čvoru i hodniku za čekanje, kako bi korisnici Vaših usluga i polaznici jasno vidjeli raspored boravka u zatvorenom prostoru.
 • Prostor vozila dobro prozračite prije i nakon obavljenog časa, tako što ćete obezbijediti kompletnu izmjenu vazduha u vozilu nakon svakog polaznika.
 • U toku časa obezbijedite kontinuiran dotok svježeg vazduha u vozilo.
 • Ne uključujte opciju recirkulacije vazduha u vozilu!
 • Isključivo koristite opciju uduvavanja svježeg vazduha.
 • Izbjegavajte korišćenje klimatizacijskih uređaja ili grijanje.
 • Najbolje je koristiti prirodni način ventilacije kabine vozila putem otvaranja prozora.
 • Ukoliko prostor vozila omogućava napravite fizičku pregradu od pleksiglasa između Vas i polaznika.

Lična zaštita i primjena lične zaštitne opreme

Prije dolaska na posao preporučuje se da svi zaposlenici izmjere temperaturu kod kuće te da ne dolaze na posao ako im je viša od 37,2 oC ili ako imaju simptome zarazne bolesti (kao kašalj, bol u grlu, otežano disanje, malaksalost, bol u mišićima, proliv, povraćanje).

Кod povišene temperature te svih simptoma zarazne bolesti, bilo s povišenom temperaturom bilo bez nje, savjetuje se da se telefonom kontaktira doktor porodične medicine

Zaposlenicima treba obezbijediti adekvatnu količinu jednokratnih maski, najmanje 2 do 3 maske u toku radnog vremena, budući da je neophodno izvršiti zamjenu maske nakon 2-3 sata

Rukavice nisu neophodne, ali je neophodno obezbijediti toplu vodu, tečni sapun i alkohol sadržavajuće sredstvo za redovno pranje i dezinfekciju ruku poslije svakog polaznika i svake radnje pri kojoj zaposlenik dodiruje radnu površinu, predmet, dio namještaja u zatvorenom prostoru objekta ili kabine vozila sa kojim je polaznik dolazio u kontakt ili neka druga osoba

Izbjegavajte dodirivanje lica, područje oko očiju, nosa i usta.

Primjenjujte mjere respiratorne higijene. Održavajte higijenu nosa – prekriti usta unutrašnjom stranom lakta ili papirnatom maramicom prilikom kašljanja ili kihanja i zatim baciti maramicu u kantu za otpad te oprati ili dezinfikovati ruke ako voda i sapun nisu u tom trenutku dostupni.

Ukoliko se kihanje i kašljanje desi u vozilu maramicu odmah odložiti u najlon vrećicu i zavezati, a potom obaviti higjenu ruku kako je navedeno.

Tokom održavanja teoretske i praktične nastave Vi i Vaši klijenti/polaznici morate imati zaštitne maske. Rukavice nisu neophodne, pri čemu morate obezbijediti sve uslove za adekvatnu higijenu ruku, pogledati gore i biti sigurni da i Vi i Vaši klijenti istu provodite prije ulaska u objekat, odnosno vozilo.

Način nošenja lične zaštitne opreme detaljno pogledati u uputstvu na sajtu JZU Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske:

Napomena: Preporuke su podložne izmjenama u zavisnosti od promjene epidemiološke situacije.