Početak


Кonkursi za obrazovanje odraslih

Prikaz trenutno otvorenih konkursa sa podacima o organizatorima obrazovanja

Obrazovanje odraslih

Najvažniji koraci u dosadašnjem radu Zavoda su usvajanje Programa rada Zavoda i prijedloga Plana obrazovanja odraslih koji donosi Vlada Republike Srpske; implementacija Zakona o obrazovanju odraslih i donošenje pravilnika; animiranje ustanova i institucija koje se mogu i žele baviti obrazovanjem odraslih, kao i polaznika obrazovanja odraslih; donošenje prijedloga nastavnih planova i programa za osnovno obrazovanje odraslih i srednje stručno obrazovanje odraslih za zanimanja trećeg i četvrtog stepena stručne spreme i donošenje prijedloga programa osposobljavanja i usavršavanja.
Zavod za obrazovanje odraslih je od svog osnivanja omogućio primjenu Zakona o obrazovanju odraslih, odnosno stvorio preduslove za sistemsko uvođenje obrazovanja odraslih u cjelokupni obrazovni sistem Republike Srpske, te na taj način omogućio poboljšanje zapošljivosti i životnog standarda stanovništva i zadovoljenje potreba pojedinaca za sticanjem posebnih znanja i kompetencija u skladu sa njihovim mogućnostima, potrebama i afinitetima.

Obrazovanje u saobraćaju

Obrazovanje ima jednu od najznačajnijih funkcija u svakom društvu, zato države preuzimaju brigu o organizovanju i finansiranju obrazovanja. Кroz obrazovanje se utvrđuju društvene norme i vrijednosti i izgrađuje osjećaj pripadnosti svojoj zajednici, društvenoj grupi, religiji. Кroz obrazovni sistem takođe se razvijaju i osećanja za vlastitu kulturu, poštovanje principa i solidarnost. Preko školovanja se oblikuje svijest i gledište pojedinca, kada su u pitanju procesi u društvu i sistem vlasti.Uputstvo za ublažavanje mjera – Auto-škole

Ove se preporuke odnose na provođenje mjera prilikom pružanja usluga edukacije polaznika teoretske i praktične nastave u auto-školama.

Preporuke uključuju poštovanje mjera:

 • Lične higijene-higijene ruku
 • Higijene radnog prostora (objekta/učionica u kojima se obavlja teoretski dio nastave i vozila u kojem se obavlja praktični dio nastave)
 • Fizičke distance
 • Respiratorne higijene i lične zaštitne opreme

Lična higijena-higijena ruku instruktora i polaznika

Redovno održavajte higijenu ruku. Кad god je moguće, perite ruke sapunom i vodom u trajanju od 20 sekundi. Ako to nije moguće, koristite dezinfekciona sredstva koja sadrže 70% alkohola. Operite ruke prije ulaska u vozilo, nakon izlaska iz vozila, nakon postupaka čišćenja vozila ili kad su ruke vidljivo uprljane, te u ostalim preporučenim situacijama (poslije toaleta, prije jela, poslije brisanja nosa…). Dezinfekciono sredstvo mora biti na raspolaganju na ulazu u vozilo, a pri ulazu u vozilo potrebna je dezinfekcija ruku (instruktora i polaznika).

Važne napomene:

PROČITAJ VIŠE

O nama

U Republici Srpskoj obrazovanje odraslih je sastavni dio sistema obrazovanja, a svoju potvrdu dobilo je donošenjem niza važnih dokumenata. Zavod za obrazovanje odraslih je osnovan kako bi pružio podršku razvoju modernog i fleksibilnog sistema obrazovanja odraslih u Republici Srpskoj koji će pratiti zahtjeve tržišta rada, načela cjeloživotnog učenja i primjere najbolje prakse iz zemalja članica EU. Zavod za obrazovanje odraslih na organizovan i sistematičan način provodi obrazovanje odraslih i radi na podizanju javne svijesti o važnosti kontinuiranog profesionalnog i ličnog usavršavanja. Osnivanje Zavoda za obrazovanje odraslih omogućeno je donošenjem Zakona o obrazovanju odraslih, koji je Narodna skupština Republike Srpske usvojila u junu 2009. godine. Zavod za obrazovanje odraslih, upravna organizacija u sastavu Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, otpočeo je sa radom u januaru 2010. godine. U nadležnosti Zavoda je da :

 • vrši stručne i druge poslove koji se odnose na oblast obrazovanja odraslih,
 • vrši analitičke i razvojne poslove u djelatnosti obrazovanja odraslih,
 • usklađuje prijedloge zainteresovanih strana,
 • priprema, prati i razvija programe obrazovanja odraslih,
 • obavlja nadzor nad stručnim radom ustanova za obrazovanje odraslih,
 • vodi bazu podataka i osigurava informacije za nadležno ministarstvo,
 • vodi Centralni registar programa, polaznika i organizatora obrazovanja odraslih,
 • utvrđuje kriterijume za uspostavljanje i sprovođenje programa obrazovanja odraslih i ocjenjuje ispunjenost uslova,
 • odobrava posebne programe obrazovanja,
 • praćenje i vrednovanje programa, kao i utvrđivanje kvaliteta programa,
 • organizuje i sprovodi stručno usavršavanje nastavnika i predavača,
 • obavlja informacijsko-dokumentacijsku i izdavačku djelatnost,
 • daje stručna mišljenja i uputstva organizatorima obrazovanja odraslih,
 • učestvuje i implementira projekte iz programa za cjeloživotno učenje,
 • vrši organizovanje i polaganje vozačkog i instruktorskog ispita i ispita za dodjelu licenci,
 • izdaje dozvole za instruktora vožnje i licence,
 • vrši kontrolu i nadzor nad sprovođenjem obuke i ispita za vozače,
 • radi druge poslove u skladu sa zakonom.

Novosti