Програм оспособљавања коктел и пица мајстора

У Службеном гласнику број 4. од 22.јануара 2019.године изашли су програми оспособљавања пица и коктел мајстора.

Упутство за ублажавање мјера – Ауто-школе

Ове се препоруке односе на провођење мјера приликом пружања услуга едукације полазника теоретске и практичне наставе у ауто-школама.

Препоруке укључују поштовање мјера:

  • Личне хигијене-хигијене руку
  • Хигијене радног простора (објекта/учионица у којима се обавља теоретски дио наставе и возила у којем се обавља практични дио наставе)
  • Физичке дистанце
  • Респираторне хигијене и личне заштитне опреме

Лична хигијена-хигијена руку инструктора и полазника

Редовно одржавајте хигијену руку. Кад год је могуће, перите руке сапуном и водом у трајању од 20 секунди. Ако то није могуће, користите дезинфекциона средства која садрже 70% алкохола. Оперите руке прије уласка у возило, након изласка из возила, након поступака чишћења возила или кад су руке видљиво упрљане, те у осталим препорученим ситуацијама (послије тоалета, прије јела, послије брисања носа…). Дезинфекционо средство мора бити на располагању на улазу у возило, а при улазу у возило потребна је дезинфекција руку (инструктора и полазника).

Nastavi čitati “Упутство за ублажавање мјера – Ауто-школе”

Образовање одраслих

Најважнији кораци у досадашњем раду Завода су усвајање Програма рада Завода и приједлога Плана образовања одраслих који доноси Влада Републике Српске; имплементација Закона о образовању одраслих и доношење правилника; анимирање установа и институција које се могу и желе бавити образовањем одраслих, као и полазника образовања одраслих; доношење приједлога наставних планова и програма за основно образовање одраслих и средње стручно образовање одраслих за занимања трећег и четвртог степена стручне спреме и доношење приједлога програма оспособљавања и усавршавања.
Завод за образовање одраслих је од свог оснивања омогућио примјену Закона о образовању одраслих, односно створио предуслове за системско увођење образовања одраслих у цјелокупни образовни систем Републике Српске, те на тај начин омогућио побољшање запошљивости и животног стандарда становништва и задовољење потреба појединаца за стицањем посебних знања и компетенција у складу са њиховим могућностима, потребама и афинитетима.