Uputstvo za ublažavanje mjera – Auto-škole

Ove se preporuke odnose na provođenje mjera prilikom pružanja usluga edukacije polaznika teoretske i praktične nastave u auto-školama.

Preporuke uključuju poštovanje mjera:

  • Lične higijene-higijene ruku
  • Higijene radnog prostora (objekta/učionica u kojima se obavlja teoretski dio nastave i vozila u kojem se obavlja praktični dio nastave)
  • Fizičke distance
  • Respiratorne higijene i lične zaštitne opreme

Lična higijena-higijena ruku instruktora i polaznika

Redovno održavajte higijenu ruku. Кad god je moguće, perite ruke sapunom i vodom u trajanju od 20 sekundi. Ako to nije moguće, koristite dezinfekciona sredstva koja sadrže 70% alkohola. Operite ruke prije ulaska u vozilo, nakon izlaska iz vozila, nakon postupaka čišćenja vozila ili kad su ruke vidljivo uprljane, te u ostalim preporučenim situacijama (poslije toaleta, prije jela, poslije brisanja nosa…). Dezinfekciono sredstvo mora biti na raspolaganju na ulazu u vozilo, a pri ulazu u vozilo potrebna je dezinfekcija ruku (instruktora i polaznika).

Pročitaj više